Doelstelling

Wat hebben wij bereikt

In de woonwijken op Wieringen en in de Wieringermeer  hebben wij in totaal al 44 AED’s geplaatst  om een breed netwerk te krijgen met dekking van deze apparaten.

Het streven is om getrainde mensen binnen 6 minuten of nog eerder bij een slachtoffer met hartfalen te krijgen en dan reanimeren en defibrilleren.

 

Waarom

Door dat de ambulance niet altijd optijd aanwezig kan zijn  wil de stichting een aanvulling zijn op de ambulance, dus geen vervangingen.

Om  binnen 6 minuten aanwezig te zijn worden de overlevingskansen van een slachtoffer vergroot.

 

Waar

Het plaatsen van de AED’s gebeurt in de woonwijken bij mensen aan de gevels, bedrijven en instellingen

(uiteraard met toestemming) in een buitenkast met alarm en slot.

Deze worden zo geïnstalleerd dat ze 24/7  bereikbaar zijn voor en door mensen die getraind en opgeleid zijn.